מסרטה / מקרן

עולם

מצל-28ב מסרטה 8 מ"מ

עולם

מצל-28ג

עולם

מצל-28 מסרטה 8 מ"מ​

עולם

מצל-28א מסרטה 8 מ"מ

עולם

מצל-28ד מסרטה 8 מ"מ​

עולם

עולם

​מקר-5 מקרן מיקרופיש

עולם

​מקר-5 במצבים שונים

עולם

​מקר-3

עולם

מקר-7

עולם

מקר-1

עולם

מקר-2

עולם

מקר-6

עולם

​מקר-9 מקרן סרטים עובד!

עולם

מצלמות עם כיסוי סלייד

טכנולוגיה

עולם

מחסן אביזרים ועוד