מסרטה / מקרן

עולם

מסרט-3 מסרטה 8 מ"מ

עולם

מסרט-4 שלוש עדשות

עולם

מסרט-1 מסרטה 8 מ"מ​

עולם

מסרט-2 מסרטה 8 מ"מ

עולם

מסרט-5 מסרטה 8 מ"מ​

עולם

מסרט-6 משני צידיה

עולם

​מקר-5 מקרן מיקרופיש

עולם

​מסרט-7 שתי זויות

עולם

​מקר-5 במצבים שונים

עולם

​מקר-3

עולם

מקר-7

עולם

מקר-8

עולם

מקר-1

עולם

מקר-2

עולם

מקר-6

עולם

​מקר-9 מקרן סרטים עובד!

עולם

ממקר-1   122/126

טכנולוגיה

​ממקר-2

עולם

ממקר-3

מחסן אביזרים ועוד