חלקים של סט שחור/חום

עולם

סטמ-2א משטח חום

עולם

סטמ-1א משטח שחור לשולחן

עולם

סטמ-2ב קופסא חומה לפתקים

עולם

סטמ-1ב קופסא שחורה לפתקים

טכנולוגיה

סטמ-2ג משטח חום לעכבר

חדרי מגורים

סטמ-1ג משטח שחור לעכבר

עולם

​סטמ-2ב אופציה נוספת

עולם

סטמ-1ד מתקן גדול

עולם

סטמ-1ה מעמד שחור כרטיסים ועטים

עולם

מעמד חום כרטיסים ועטים

אביזרי נוי

סאמ-2ו חום לניירת ועטים

עולם

סטמ-1ו מעמד שחור לניירת ועטים

עולם

סמט-2ז מתקן עטים ונירת

עולם

סמט-1ז מתקן עטים וניירת

עולם

סמט-2ח מתקן לעטים

עולם

סמט-1ח מתקן לעטים

עולם

​סטמ-1י

עולם

סטמ-1ט

מחסן אביזרים ועוד