...אוניות סירות ומפרשיות

 

עולם

אוב-1

עולם

​אוב-2

עולם

​אוב-3

עולם

​אוב-4

עולם

​אוב-5

עולם

אונ-1

עולם

​אונ-2

עולם

​אונ-3   31/34

עולם

​אונ-3ב

עולם

​אונ-3א   21/24

עולם

​אונ-4   23/18

עולם

​אונ-5     28/26

 

עולם

​אונ-7 23/23  אונ-6  32/32

עולם

אונ-8

עולם

​אונ-9   15/19

עולם

אונ-10  6-10

עולם

​אונ-11    15/17

עולם

​אונ-12   64/92

עולם

​אונ-13   46/70

עולם

​אונ-13  מוארת

עולם

​אונ-14   נחושת  13/13

עולם

​אונ-15     48/48

עולם

​אונ-16

עולם

​אונ-17

עולם

​אונ-18

עולם

​אונ-19

עולם

​אונ-20

עולם

​אונ-21

עולם

​אונ-22

עולם

​אונ-23  רוחב 20

עולם

​סי-1

עולם

​סי-2

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד