מייבש כלים...

עולם

סיכ-1  עד  סיכ-7 

עולם

סיכ-1-7 סט מייבשי כלים

עולם

מכ-15 מייבש כלים

עולם

​מכ-14 מייבש כלים ניקל אדום

עולם

מכ-13 מייבש מתכת רחב

עולם

מכ-12

עולם

מכ-11

עולם

מכ-10 מייבש מתכת לבן

עולם

מכ-9 מייבש כלים כסוף

עולם

מכ-8 מייבש עץ ללא כוסות

עולם

מכ-7 מייבש כלים עץ

עולם

מכ-6 מייבש כלים עץ וניקל

עולם

מכ-5 מייבש פלסטיק ניקל

עולם

מכ-4 מייבש כלים פלסטיק

עולם

מכ-3 מייבש מתכת לבן

עולם

מכ-3 מייבש כלים מתכת

עולם

מכ-2 מייבש כלים פלסטיק

עולם

מכ-1 מייבש כלים פלסטיק

עולם

מדפ-12 מייבש כלים מתקפל

עולם

מתל-42 מתלה סירים

עולם

מתל-43 מתלה סירים​

מחסן אביזרים ועוד