שלטי הכוונה בבסיס

עולם

שבצ-1 180/90

עולם

שצפ-4 60/80

עולם

26/26​

עולם

52/64​

עולם

35/45​

עולם

45/60​

עולם

25/70

עולם

10/70

עולם

40/100

עולם

10/50​

עולם

50/100

עולם

40/80​

עולם

15/60​

עולם

15/60​

עולם

21/66

עולם

21/66​

עולם

26/26​

עולם

10/25

עולם

50/70​

עולם

50/70​

עולם

50/70​

עולם

34/66​

עולם

46/67​

עולם

46/67

עולם

46/67

עולם

46/67

חדרי מגורים

10/20​

אביזרי נוי

10/25​

עולם

23/27

עולם

26/26​

עולם

מפקדה 20/30​

מחסן אביזרים ועוד