סכינים מקצועיות פגיון

עולם

סכמק-6

עולם

​סכמק-5

עולם

סכמק-4   16סמ

עולם

סכמק-3 סכין פגיון להב דו צדדי

עולם

סכמק-2 סכין מקצועית לצלילה

עולם

סכמק-1א סכין פגיון להב דו צדדי​

עולם

סכמק-1 סכין פגיון להב דו צדדי

מחסן אביזרים ועוד