טלפון חוגה קלאסי 

עולם

טקמ-6

עולם

טקמ-2

עולם

טחק-2ב טלפון חוגה לתליה

עולם

טחק-3 טלפון חוגה עם מנעול

 

עולם

טחק-3 טלפון חוגה שחור

עולם

טחק-5 טלפון חוגה תכלת

עולם

טחק-4 טלפון חוגה כתום

עולם

טחק-2 טלפון חוגה קרם עובד

עולם

טחק-6 טלפון חוגה ירוק

חדרי מגורים

טחק-7 טלפון חוגה חום 

עולם

טלפון חוגה לחצנים אדום

מחסן אביזרים ועוד