סלסלות עמוקות

עולם

סלע-1    4 יח'   ר-62 ג-37

עולם

סלע-2             ר-65 ג-35

חדרי מגורים

סלע-3             ר-55 ג-27

עולם

סלע-4    רכה   ר-40 ג-30

טכנולוגיה

סלע-5ב           ר-43 ג-30

עולם

סלע-5א  2 יח'  ר-40 ג-35

עולם

סלע-7    רכה   ר-35 ג-40

עולם

סלע-6 סל אשפה ר-30 ג-23

עולם

סלע-8  כביסה  ר-46 ג-63

 

עולם

סלע-9  כביסה  ר-42 ג-58

עולם

סלע-10            ר-41 ג-52

עולם

סלע-11

עולם

סלע-12 גובה 26

עולם

סלע-13 גובה מטר

עולם

סלע-14א

עולם

סלע-14 גובה 76 סמ

עולם

סלע-15          ר-55 ג-16

עולם

סלע-16          ר-30 ג-30

עולם

סלע-16

עולם

סלע-17 קוטר 50 עומק 57

מחסן אביזרים ועוד