אביזרים לשוטר

עולם

מדש-2 מכנס שוטר

עולם

מדש-1 חולצה, מדש-3 דרגות

עולם

אפוד שוטר

עולם

כובע שוטר

עולם

אפוד זוהר משמרות זה"ב

עולם

סמל משטרה

עולם

אקט-אקדחי טייזר

עולם

אקצ- אקדחי צעצוע

עולם

שוקר-1 שוקר חשמלי

עולם

חגורת שוטר ונרתיקי אקדח

עולם

משט-8 פנקס דוחות פקח

עולם

אקדחים מודרניים

עולם

אקדחי תופי

עולם

אזיקים ונרתיקים לאזיקים

עולם

מחסניות ונרתיקי מחסניות

עולם

מחזיק אלה לחגורה

עולם

אלש-1 שלשאלות שוטר שונות

עולם

אלש-3 אלת שוטר עץ

עולם

מכשירי קשר

עולם

מכשיר קשר עם תושבת לאוזן

עולם

מצת-1 מכשיר לקריאת עזרה

עולם

מצת-2 מכשיר ציתות

עולם

 גלאי מתכות שונים

עולם

מסד-2 ינשוף בדיקת אלכוהול בדם

עולם

מסד-1 מסף דוחות

חדרי מגורים

שקיות מז"פ

מחסן אביזרים ועוד