דוכני נואמים סטנדים לתצוגה ומיקרופונים

עולם

דנ-1 דוכן עץ ג-95 ר-56 ע-31

עולם

דנ-2 דוכן רחב 93ר/85ג/43ע​

עולם

דנ-3 דוכן עץ ג-112 ר-72 ע-40

עולם

דנ-4 דוכן שחור על גלגלים

טכנולוגיה

דנ-5 דוכן עץ קוביה סגורה

עולם

​דנ-6 דוכן מואר 30/30 ג-50 

עולם

דנ-7  גובה 105 

עולם

​דנ-8 דוכן עץ

עולם

מיקרופונים

מחסן אביזרים ועוד