דמויות מלחמת הכוכבים ....

עולם

דמכ-0

עולם

​דמכ-0

עולם

​דמכ-0א

עולם

​דמכ-1   30סמ

עולם

​דמכ-1א   50סמ

עולם

​דמכ-2   30סמ

עולם

דמכ-3    30סמ

עולם

​דמכ-4

עולם

​דמכ-4א

עולם

​דמכ-5    12סמ

עולם

​דמכ-6   18סמ

עולם

​דמכ-7

עולם

​דמכ-8

עולם

​דמכ-9   13סמ

עולם

​דמכ-10    14סמ

עולם

​דמכ-10א 19סמ ללא חרב אור

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד