זרועות לטלויזיה...

עולם

זרוט-1   26/30

עולם

זרוט-2    30/33

עולם

זרוט-3     30/50

עולם

זרוט-4  כסופה  26/45

עולם

זרוט-5  לבנה  30/50

מחסן אביזרים ועוד