במות מסתובבות ....

עולם

עולם

​בממ-2 קוטר 6 חשמלית

עולם

​בממ-1 קוטר 82 גובה 17

עולם

​בממ-1 מצופה שטיח

מחסן אביזרים ועוד