שולחנות סלון....

עולם

​שולס-2 130/53 גובה 43

עולם

שולס-1  135/65 גובה 48

עולם

שולס-4

עולם

​שולס-3   150/45 גובה 39

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד