שולחנות סלון....

עולם

שולס-1  135/65 גובה 48

עולם

​שולס-2 130/53 גובה 43

עולם

​שולס-3   150/45 גובה 39

עולם

שולס-4

עולם

​שולס-5 76/117 גובה 39

עולם

​שולס-6    70/70  גובה 45

עולם

​תאר-7

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד