מזכרות ממצרים בקבוקי חול גמלים פפירוס

עולם

פפירוס/חרטומים ממוסגר

עולם

פסלוני גמלים מעץ

עולם

פסלוני גמלים מעץ

עולם

פירמידות ברזל קטנות

עולם

דגלון מצרים

עולם

פסלונים

עולם

מגש דקורטיבי קטן לתליה

עולם

בחל-11

עולם

בחל-5 בקבוק חול 19סמ

עולם

בחל-6 בקבוק חול 16סמ

עולם

בחל-1 צבעוני גמלים 21סמ

עולם

בחל-9 בקבוק חול 9.5סמ

עולם

בחל-4 בקבוק חול 15.5סמ

עולם

בחל-8 בקבוק חול 10סמ

עולם

בחל-7 בקבוק חול 27סמ

עולם

בחל-10   12סמ

עולם

בחל-2 בקבוק חול 13סמ

עולם

בחל-3 בקבוק חול 13סמ

מחסן אביזרים ועוד