ציפורים ומכרסמים-קינים, כלובים, ומלכודות

עולם

כלו-9 ר26/ע20/ג31

עולם

כלו-8 ר23/ע14/ג31

עולם

כלו-7 30/70 

עולם

כלו-6 22.5-28-45​

עולם

כלו-5 כלוב ציפורים ק50 ג90

עולם

כלו-4 כלוב ציפורים ק30 ג53

עולם

כלו-3 כלוב ר38 ע34 ג44

עולם

כלו-2 כלוב ר31 ע20 ג37

עולם

כלו-1 כלוב ר25 ע16 ג27

עולם

ביצ-3 ביצי תרנגולת

עולם

קנל-1 קן ציפור ביצ-4 ביצי ציפור קטנות

עולם

לצ-3ב פוחלץ ברווז

עולם

לצ-3א פוחלץ ברווז

עולם

לצ-11 פוחלץ ציפור על ענף

עולם

לצ-1 פוחלץ עורב

עולם

לצ-25 יונים עשויות מנוצות

עולם

תוכי-2   55סמ

עולם

תוכי-3   30סמ

עולם

תוכי-1 55סמ לצ-28א תוכי קלקר נוצות

עולם

לצ-28 בתרנגול קלקר נוצות קטן

עולם

מלע-4 8-17/ 4א 5-10

עולם

מלע-1 25/1

טכנולוגיה

מלע- 1א 17/9

חדרי מגורים

מלע-2 30/17

אביזרי נוי

מלע-3 20/11

מחסן אביזרים ועוד