תמרורים- קפא ופלייט

 http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/tamrurim2010.pdf

עולם

STOP עצור 60/60

עולם

STOP עצור 50/50

עולם

אזהרה כללי 43/48

עולם

עצור 55/55

עולם

חניית נכה 50/50​

עולם

חניית נכים 30/50

עולם

תחנת משטרה הודו 70/31

עולם

מוניות 78/44 ​

עולם

משטרה (הודו)​ 50/40

עולם

כביש 146 נוואדה 52/54​

עולם

חצייה בטוחה 50/50​

עולם

פרות בדרך 48/55

עולם

חנייה אסורה 30/50 (צד 2)

עולם

אין חניה 30/50 (צד 1)

עולם

עצור מתורבת 35/35 (צד 2)

עולם

עצור באמאשך 35/35(צד 1)

עולם

עבודות בכביש 30/30

עולם

כביש חלק 30/30​

עולם

מעבר חצייה קרוב 30/30​

עולם

ילדים בדרך 30/30

עולם

קצה איסור עקיפה (צד 2)30/30

עולם

קצה איסור עקיפה (צד 1)30/30

 

עולם

חניית נכים 50/50​

עולם

חנייה 50/50

עולם

​שטח פרטי קוטר 40

עולם

שילוט לשער מתרומם 40/40

עולם

 שקק-2 50/130 פלסטיק

 

 

עצור​40/40

עולם

​שקק-2 50/130 קאפה

 

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד