צלונים....

עולם

צלב-1 פרחוני ישן

עולם

​צלב-2א רוחב100  צלב-2ב רוחב80 שניהם בגובה 250

עולם

​צלב-2ג רוחב140 גובה160

עולם

​צלב-2ד רוחב203 גובה195

עולם

​צלב-2ה רוחב135 גובה225

עולם

עולם

​תאר-7

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד