...אגרטלים פרחוניים קיטש

עולם

​וכ-4   11סמ

 

עולם

​וכ-10   11סמ

 

עולם

​ופ-1   13סמ

 

עולם

​ופ-2   18סמ

 

עולם

​ופ-3   18סמ

 

עולם

​ופ-4  21סמ

 

עולם

​ופ-4א

 

עולם

​ופ-5

 

עולם

​ופ-6 27סמ

 

עולם

​ופ-7   20סמ

עולם

​ופ-8   25סמ

 

עולם

​ופ-9   29סמ

 

עולם

​ופ-10    32סמ

 

עולם

​ופ-11 20סמ

עולם

​ופ-12  30סמ

עולם

​ופ-13

 

עולם

​ופ-14   13סמ

 

עולם

​ופ-15   35סמ

 

עולם

​ופ-16   10סמ

 

עולם

​ופ-17  11סמ

 

עולם

​ופ-18

 

עולם

ופ-19

 

עולם

​ופ-20

 

עולם

​ופ-21

 

עולם

​ופ-22

 

עולם

ופ-23   35סמ

עולם

​ופ-24

 

עולם

​ופ-25 38 סמ

 

עולם

ופ-​

עולם

ופ-26 

עולם

​ופ-27  15סמ

 

עולם

​ופ-

 

עולם

​ופ-

עולם

​ופ-

מחסן אביזרים ועוד