מטאטאים ומגבים

עולם

מטאטא ארוך לניקוי תקרה

עולם

מטאטא קש "מכשפה"

עולם

מוט מופ ניקל ופלסטיק

עולם

טוט מופ מעץ

עולם

מטקש-3 

עולם

​מטקש-2

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד