מכוניות על שלט....

עולם

מעש-3 לא עובדת

עולם

​מעש-2  53סמ לא עובדת

עולם

​מעש-1  53סמ עובדת

עולם

​צטר-1

עולם

​צטר-2

עולם

​צטר-3

עולם

צטר-4

עולם

​צטר-5

עולם

​צטר-6

עולם

עולם

​שלט

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד