תמונות אמנות קלאסית...

עולם

תקל-16

עולם

תקל-1

עולם

תקל-2

עולם

תקל-3  79/92

עולם

תקל-4  61/121

עולם

תקל-5    65/121

עולם

תקל-6 ישו 81/114

עולם

תקל-7 מלאך עם ראש כרות 70/132

עולם

תקל-8 הסעודה האחרונה 66/130

טכנולוגיה

תקל-9 נשים בהרמון 75/105

עולם

תקל-10  65/85

עולם

תקל-11  60/70

 

עולם

תקל-12  38/48

עולם

תקל-13 עקדת יצחק

עולם

תקל-14     126/153

עולם

תקל-15

מחסן אביזרים ועוד