שולחנות משרדיים....

עולם

​שולמש-1ב שידה תואמת שולחן

עולם

​שולמש-2 שתי יחידות גובה74 60/120

עולם

​שולמש-3 שולחן שרטוט

עולם

עולם

​שולמש-4 115/60 גובה 73

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד