שולחנות משרדיים....

עולם

שולמש-1א שולחן משרדי תואם שידה

עולם

​שולמש-1ב שידה תואמת שולחן

עולם

​שולמש-2 שתי יחידות גובה74 60/120

עולם

עולם

​שולמש-3 שולחן שרטוט

עולם

עולם

​שולמש-4 שולחן מחשב

עולם

​שולמש-450/80 גובה 76

עולם

​שולמש-5 שולחן משרדי ביתי

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד