שולחנות משרדיים....

עולם

​שולמש-6 מגירה

עולם

​שולמש-6 60/125 גובה 78

עולם

​שולמש-5  60/140  גובה 75

עולם

​שולמש-4 115/60 גובה 73

עולם

​שולמש-3 שולחן שרטוט

עולם

​שולמש-3

עולם

​שולמש-2 שתי יחידות גובה74 60/120

עולם

​שולמש-1  60/132 גובה 79 ניתן לצבוע

מחסן אביזרים ועוד