כוסות יין ואלכוהול....

עולם

גנ-4 גביע נחושת ניפוח זכוכית

עולם

​גנ-3 גביעי נחושת גנ-3א

עולם

​גנ-2

עולם

גנ-1א גביע נחושת ​גנ-1

עולם

עולם

עולם

​תאר-7

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד