כלי מעבדה מכוכית....

עולם

​כמז-1  ארלמאיר 100מל

עולם

​כמז-2 ארלמאיר 250 מל

עולם

​כמז-3 ארלמאיר 500מל

עולם

​כמז-4א  משורה 50מל

עולם

​כמז-4ב משורה פתוחה 100מל

עולם

עולם

​כמז-6 מנסרה 250מל

עולם

​כמז-7 כוס מדידה 200-250מל

עולם

עולם

​כמז-8ב כוס מדידה 500-600מל

עולם

​כמז-9 כוס מדידה 800מל

עולם

​כמז-10 1000מל 1 ליטר

עולם

עולם

כמז-12​ בקבוק יניקה

עולם

​כמז-13 משפך  100מל

עולם

עולם

​כמז-15 בקבוק רתיחה 250מל

עולם

​כמז-16 בקבוק רתיחה 100מל

עולם

​כמז-17 מעבה גדול

עולם

כמז-18​ מעבה קטן

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

​כמז-23 כלי לטסיות כמז-24

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

​כמז-29 בקבוק רתיחה שטוח 500מל

עולם

​כמז-30  500מל

עולם

​כמז-31

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד