שולחנות אוכל

עולם

שולא-1 נפתח

עולם

שולא-1  77/180 סגור

עולם

שולא 2 גובה 75  84/250

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד