קופסאות כלי תפירה ....

עולם

​קכת-2א 17/32 גובה 26 כולל ידית

עולם

קכת-2א

עולם

​כקת-2 21/38 גובה 21 עם ידית

עולם

​כקת-2

עולם

​כקת-1 15/28 גובה 19

עולם

​כקת-1

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד