פעמון קלוש....

עולם

​ספש-17 ענק קוטר 56 מגש 60

עולם

​כנ-108 

עולם

קלו-1  21.5סמ

עולם

​קלו-2    26סמ

עולם

​קלו-2   26סמ

עולם

​קלו-2   26סמ

עולם

​קלו-2א     27סמ

עולם

​קלו-2א    27סמ

עולם

קלו-2א    27סמ

עולם

​קלו-3    30סמ

עולם

​קלו-3א   34סמ

עולם

​קלו-3א    34סמ

עולם

​קלו-4  30סמ

עולם

​קלו-5   26סמ

עולם

​קלו-6ב 20סמ קלו-6א 40סמ

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד