שלטי הכוונה בית חולים

עולם

שרק-2ג 41/15

עולם

שרק-2ד 24/20

עולם

שרק-2ה 26/80

עולם

שרק-2ו 26/111

עולם

שרק-10

עולם

שרק-14 20/60

עולם

שרק-14 נוספים 20/60

עולם

שרק-20 20/70

עולם

שרק-17 95/50

עולם

שרק-17 95/50

עולם

שרק-18 49/49

עולם

שרק-19 54/39

עולם

שרק-10     20/100

עולם

שרק-12 מבט צד

עולם

 שרק-12   ​10/61 

עולם

​שרק-12א 15/15.5

עולם

​80/120 יחידה אחת

עולם

​100/120 יחידה אחת

עולם

40/244 יחידה אחת​

עולם

​40/120 יחידה אחת

עולם

16/24   ​30/120

עולם

​16/24    30/120

עולם

16/24   ​30/120

עולם

 16/24   30/120

עולם

18/80 יחידה אחת

עולם

25/35  2 יח'   20/35​  2 יח'

עולם

12/36  8 יחידות שונות

עולם

15/60  5 יחידות שונות

עולם

70/50 יחידה אחת

עולם

50/70 יחידה אחת

עולם

20/99 2 יחידות שונות

עולם

10/49  3 יחידות שונות

עולם

20/99   4 יחידות שונות

עולם

10/49  4 יחידות שונות

עולם

20/60 יחידה אחת

עולם

25/80   4 יחידות שונות

עולם

13/28 יחידה אחת

עולם

20/30 יחידה אחת

עולם

8/140 יחידה אחת

עולם

13/68 יחידה אחת

עולם

35/60 יחידה אחת

עולם

10/60-70 4 שונים לא אחיד

עולם

21/30 יחידה אחת

עולם

25/40 יחידה אחת

עולם

25/50 יחידה אחת

עולם

16/30 יחידה אחת

עולם

שלמ-13 שלט מאיר מרפאה

עולם

שרק-21ב 11/80

עולם

שרק-21ג 53/75

מחסן אביזרים ועוד