... חלקים של סט עץ סטמ-5

עולם

סטמ-5א מגש ניירות

עולם

סטמ-5ב אורגנייזר

טכנולוגיה

סטמ-5ג שעון זכוכית

חדרי מגורים

סטמ-5ד מעמד כרטיסי ביקור

עולם

סטמ-5ה מגש ניירות

מחסן אביזרים ועוד