ארונות חשמל

עולם

אחש-5 55/36 עומק 8

עולם

אחש-4  13/35 גובה 25

עולם

אחש-3 30/40 גובה 110

עולם

אחש-2

עולם

אחש-1 סגור

עולם

אחש-1 פתוח

מחסן אביזרים ועוד