תנורי חימום

עולם

תחא-1 תנור אמבטיה

עולם

תחא-2 לא עובד

עולם

תחמ-19  20-28 גובה 10​

עולם

תחמ-18 תנור סולר

עולם

תחמ-17

עולם

תחמ-16

עולם

תחמ-15

עולם

תחמ-14

עולם

תחמ-13

עולם

תחמ-12

עולם

תחמ-11

עולם

תחמ-10 דמוי מנורה

עולם

תחמ-9 תנור חימום

עולם

תחמ-8 תנור חימום

עולם

תחמ-7

עולם

תחמ-6 תנור חימום ספירלה

עולם

תחמ-5 תנור חום ישן

עולם

תחמ-4 תנור דמוי רדיו

עולם

תחמ-3 נור דמוי טלויזיה

עולם

תחמ-2 תנור ספירלה "עששית"

עולם

תחמ-1 תנור ספירלה מעוגל

עולם

אח-3 קמין חשמלי​

עולם

אח-2 מסגרת לאח / קמין​

עולם

אח-1 מסגרת לאח / קמין​

מחסן אביזרים ועוד