מגשי וגביעי נחושת....

עולם

​מנגח-1 מגש נחושת קוטר 31.5

עולם

​​מנגח-2 מגש נחושת קוטר 36

עולם

​​מנגח-3 מגש נחושת קוטר 33

עולם

​מנגח-4 מגש נושת קוטר 50

עולם

​מנגח-5 מגש נחושת קוטר 26

עולם

​מנגח-6 מגש נחושת קוטר 24

עולם

מנגח-7 מגש נחושת קוטר 32​

עולם

​מנגח-8 מגש נחושת קוטר 50

עולם

​מנגח-9 מגש נחושת קוטר 21

עולם

מנגח-10 מגש נחושת ידית​

עולם

​גנ-1א, גנ-1

עולם

​גנ-2

עולם

​גנ-3א, גנ-3

עולם

​גנ-4

עולם

עולם

​כנ-78

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד