מזכרות מאנגליה....

עולם

​מזל-2 קופה ביג-בן 23סמ

עולם

​מזל-1 אוטובוס קומותיים

עולם

​קו-3 קופת חיסכון לונדון

עולם

​קו-4 קופת חיסכון טלפון ציבורי

עולם

​כש-22 כדור שלג לונדון

עולם

​כש-24 כדור שלג אנגליה

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד