מכשור בנקאי...

אביזרי נוי

מבנ-1 כספומט

חדרי מגורים

מבנ-1א כספומט גזלן

אביזרי נוי

מבנ-2א מכונה לספירת שטרות לא עובדת

טכנולוגיה

מבנ-2 מכונה לספירת שטרות לא עובדת

עולם

מבנ-3 גלאי שטרות מזוייפים

חדרי מגורים

מבנ-3א בודק שטרות מזויפים

חדרי מגורים

מבנ-4 כספת דמי  ר50/55ע/85ג​

עולם

מבנ-5 כספת קטנה

חדרי מגורים

מבנ-5א 20/20/30

אביזרי נוי

מבנ-5א  20/31

אביזרי נוי

מבנ-6 מנגנון כספת

עולם

מבנ-7 סליקה אלקטרונית

אביזרי נוי

מבנ-8 סליקה ידנית מגהץ

אביזרי נוי

מבנ-9 מכשיר סריקת קודים

אביזרי נוי

מבנ-10 כספת מלון לא עובדת

חדרי מגורים

מבנ-11 מסוף סליקה

חדרי מגורים

מבנ-12  8/17

עולם

כרטיסי אשראי

עולם

עטב-2 /עטב-1 עט לחתימות

אביזרי נוי

עטב-3

חדרי מגורים

עטב-4

מחסן אביזרים ועוד