שואבי אבק...

עולם

שוא-14 שואב dibea עובד

עולם

שוא-13

עולם

שוא-12

עולם

שוא-11

עולם

שוא-10

עולם

שוא-9 שואב רובוטי

עולם

​שוא-8 שואב אבק גלגלות

עולם

​שוא-8

עולם

שוא-7 שואב אבק קטן

עולם

שוא-6 שואב אבק קטן

עולם

​שוא-5 שואב אבק שוכב

עולם

שוא-4 שואב אבק קטן

עולם

שוא-3 שואב אבק קטן

עולם

שוא-2 שואב אבק שוכב

עולם

שוא-1 שואב אבק עומד

מחסן אביזרים ועוד