מיחמים / סמוברים....

עולם

מיח-1 מיחם ניקל ונחושת

עולם

מיח-2 מיחם נירוסטה

עולם

מיח-3 מיחם מהודר

עולם

מיח-4 מיחם מהודר

עולם

​מיח-5     48סמ

עולם

​מיח-6 מיחם נירוסטה גדול

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד