מיחמים / סמוברים....

עולם

​מיח-2ב

עולם

מיח-2א מיחם נירוסטה

עולם

מיח-1 מיחם ניקל ונחושת

עולם

​מיח-6

עולם

מיח-3 מיחם מהודר

עולם

מיח-4 מיחם מהודר

עולם

​מיח-5     48סמ

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד