כלי עבודה....

עולם

כמב-4  פטיש 5 קילו

עולם

​כמב-3   גרזן גדול

עולם

​כמב-2א  לום ממתכת קלה

עולם

​כמב-2  לום ברזל

עולם

​כמב-1  מכשיר פריצות מברזל

עולם

עולם

​תאר-7

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד