סלסלות פיקניק...

עולם

סלפ-25

 

עולם

סלפ-24  גובה 37

עולם

סלפ-23 גובה 30 קוטר 26​

עולם

סלפ-22    ר-42 ג-40

עולם

סלפ-21    ק-32 ג-40

עולם

סלפ-20

עולם

סלפ-19   45-38​

עולם

​סלפ-18

עולם

סלפ-17 ר-33 ג-12 י-24​

עולם

סלפ-16    ר-35 ג-20 י-31

עולם

סלפ-15     ר-42 ג-18 י-32

עולם

סלפ-14  ר-37 ג-12 י-40

עולם

סלפ-13    ר-22 ג-20 י-30

עולם

סלפ-12    ר-55 ג-15 י-45

עולם

סלפ-11

 

עולם

סלפ-10   ר-47 ג-23 י-40

עולם

סלפ-9     ר-30 ג-22 י-40

עולם

סלפ-8    ר-30 ג-20 י-40

עולם

סלפ-7      ר-35 ג-17 י-30

עולם

סלפ-6     ר-30 ג-18 י-30

עולם

סלפ-5      ר-37 ג-15 י-35

עולם

סלפ-4ב

 

עולם

סלפ-4א    ר-40 ג-20 י-35

עולם

סלפ-3      ר-45 ג-15 י-37

עולם

סלפ-2         ר-46 ג-20

עולם

סלפ-2 עם מקום לכלים

עולם

סלפ-1    ר-57 ג-30 י-40

מחסן אביזרים ועוד