טלפונים ציבוריים

עולם

תאצ-2 תא טלפון ציבורי עכשווי

עולם

    טלצ- 1א אסימונים בזק חוגה

אביזרי נוי

טלצ-1 טלפון אסימונים בזק לחצנים

עולם

טלצ-2ב

עולם

טלצ-2א

עולם

       טלצ-2 טלאכארד

עולם

 טלצ-3 טלפון אמריקאי שחור

עולם

תלצ-3א טלפון אמריקאי אדום

עולם

טלצ-3 טלפון ציבורי אמריקאי

עולם

טלצ-3 טלפון אמריקאי מתורגם לעברית

עולם

טלצ-7 אמריקאי מטבעות

עולם

טלצ-8 אמריקאי טלכארט/אשראי

חדרי מגורים

    טלצ-4 טלפון מטבעות כחול

עולם

טלצ-4א טלפון מטבעות לחצנים

טכנולוגיה

    טלצ-5 טלפון מטבעות אפור

עולם

טלצ-6

עולם

           אסימונים

עולם

           טלאכארד

מחסן אביזרים ועוד