טלפונים ציבוריים

עולם

תאצ-1 תא טלפון ציבורי תקופתי

עולם

תאצ-2 תא טלפון ציבורי עכשווי

עולם

    טלצ- 1א אסימונים בזק

אביזרי נוי

טלצ-1 טלפון אסימונים בזק

עולם

טלצ-2א

עולם

       טלצ-2 טלאכארד

עולם

 טלצ-3 טלפון אמריקאי

עולם

           טלאכארד

עולם

           אסימונים

עולם

טלצ-4ב

חדרי מגורים

    טלצ-4 טלפון מטבעות כחול

עולם

טלצ-4א טלפון מטבעות לחצנים

טכנולוגיה

    טלצ-5 טלפון מטבעות אפור

מחסן אביזרים ועוד