קסילופון

אביזרי נוי

קסילופן עץ קסי-1

עולם

קסילופון ישן קסי-4

עולם

קסילופון פלסטיק קסי-3

עולם

קסילופון פלסטיק קסי-2

מחסן אביזרים ועוד