כרית נקניק / הנקה/נחש ....

עולם

​כנח-4   2.10מ דק

עולם

​כנח-3   2.40מ עבה

עולם

​כנח-2  1.70מ עבה

עולם

​כנח-1   1.70מ דק

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד