גדרות....

עולם

גדר-1  105 גובה 156 רוחב​

עולם

​גדר-2   גובה 91 רוחב 180

עולם

​גדר-3 גדר חיה אקורדיאון

עולם

​גדר-4 80/100 תלוי בפתיחה

עולם

​גדר-5     גדר-5א

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד