גדרות....

עולם

גדר-1  105 גובה 156 רוחב​

עולם

​גדר-2   גובה 91 רוחב 180

עולם

​גדר-3 גדר חיה אקורדיאון

עולם

​גדר-4 80/100 תלוי בפתיחה

עולם

עולם

עולם

​תאר-7

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד