סלסלות רחבות עם ידיות

עולם

סלי-1ב             ר-51 ג-13

עולם

סלי-1א            ר-52 ג-12

עולם

סלי-1ג             ר-46 ג-13

עולם

סלי-1ד            ר-44 ג-10

עולם

סלי-3              ר-47 ג-11

עולם

סלי-2              ר-49 ג-12

עולם

סלי-4               ר-30 ג-9

עולם

סלי-5                ר-29 ג-8

עולם

סלי-5א              ר-24 ג-8

עולם

סלי-6              ר-27 ג-6

עולם

סלי-7              ר-40 ג-13

עולם

סלי-8        ר48  ג14​

עולם

סלי-9              ר-55 ג-15

עולם

סלי-10             ר-27 ג-12

עולם

סלי-11               ר-35 ג-6

עולם

סלי-12               ר-32 ג-7

עולם

סלי-13              ר-30 ג-9

עולם

סלי-14            ר-40 ג-10

עולם

סלי-15             ר-35 ג-11

עולם

סלי-16              ר-23 ג-8

עולם

סלי-17    2 יח'    ר-31 ג-8

עולם

סלי-18              ר-26 ג-8

עולם

סלי-19             ר-50 ג-18

עולם

סלי-20   30/40 גובה 9

עולם

סלי-21   22/34  גובה 11

עולם

סלי-22

עולם

סלי-23

עולם

סלי-24

עולם

סלי-25

עולם

סלי-26 קוטר 45

עולם

סלי-27   23-35 לא כולל ידיות​

עולם

סלי-28  קוטר 57

עולם

סלי-29 53-73 ג33​

עולם

סלי-30

טכנולוגיה

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

חדרי מגורים

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

אביזרי נוי

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

מחסן אביזרים ועוד