ארגזים תיבות...

עולם

54/38/22​

עולם

​תיב-1 תיבת עץ

עולם

20/39/42​

עולם

תיב-2 תיבת עץ פרזולים​

עולם

​27/42/74

עולם

​תיב-3 תיבת פח

עולם

30/37/68 ​

עולם

תיב-4 תיבת ברזל פרזולים​

עולם

50/83

עולם

תיב-5 תיבה גדולה "ארגז אוצר"​

עולם

40/58/35

עולם

תיב-6 תיבת אוצר עם חריץ​

עולם

33/44/44​

עולם

תיב-7      47/43/27 ​

עולם

19/29/36​

עולם

תיב-8  תיבת עץ מבנק פועלים​

עולם

עולם

​תיב-9  50ר' 38ג' עומק 42

עולם

תיב-10

עולם

​תיב-10  26/43/63

עולם

​תיב-11

עולם

תיב-11    41/27/14​

עולם

​תיב-12א ב ג ד ה "בבושקה"

עולם

תיב-12

עולם

תיב-13   40/28/13

עולם

​תיב-13  40/28/13

עולם

​תיב-14  50-33-14

עולם

​תיב-14  50/33/14

עולם

​תיב-15

עולם

​תיב-15    35/45/52

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד