כלי מעבדה ומכשירים

טכנולוגיה

מכמ-11 חימום

טכנולוגיה

עכנ-1 ניתוח צפרדעים

טכנולוגיה

מכמ-9

טכנולוגיה

מכמ-10 מערבל כימי עובד

טכנולוגיה

סטסטריליזטור

עולם

סטריליזטור צר

עולם

סבמ-1

עולם

סבמ-2

אביזרי נוי

סבמ-3

טכנולוגיה

סבמ-4 מעמד למטף

חדרי מגורים

סבמ-5

טכנולוגיה

סבמ-6א

עולם

סבמ-6ב

טכנולוגיה

כלי מעבדה מיוחדים כמז-23 כמז-24

טכנולוגיה

מכמ-1

טכנולוגיה

מכמ-2

טכנולוגיה

מכמ-3

טכנולוגיה

מכמ-4

טכנולוגיה

מכמ-5

טכנולוגיה

מכמ-6 מכשיר תאורה/חימום

טכנולוגיה

מכמ-7   6/20סמ

טכנולוגיה

מכמ-8 מבער

טכנולוגיה

מעמדים למבחנות

עולם

כלי מעבדה מזכוכית

מחסן אביזרים ועוד