כלים רפואיים כלי מעבדה....

עולם

​פח-1א   30סמ

עולם

​פח-1ב

עולם

​פח-2

עולם

​פח-3

עולם

​כלר-1   23/23   כלר-1א

עולם

​כלר-1ב    14/21

עולם

​כלר-2    קוטר-17

עולם

​כלר-3     קוטר 11

עולם

​כלר-4 כילה פלסטיק  25סמ

עולם

​כלר-5 כילה אמאיל 29סמ

עולם

​כלר-8 16-20ס כלר-7 25ס כלר-6 32ס

עולם

​כלר-9     21סמ

עולם

​כלר-9א  13סמ כלר-9ב 11ס

עולם

​כלר-9ג    18סמ

עולם

​כלר-10    11סמ

עולם

כלר-11    18סמ

עולם

מגשי נירוסטה שונים

עולם

​כאנ-37

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד