כלים רפואיים כלי מעבדה....

עולם

​פח-1א   30סמ

עולם

​פח-1ב

עולם

​פח-2

עולם

​פח-3

עולם

​כלר-1   23/23   כלר-1א

עולם

​כלר-1ב    14/21

עולם

​כלר-2    קוטר-17

עולם

​כלר-3     קוטר 11

עולם

​כלר-4 כילה פלסטיק  25סמ

עולם

​כלר-5 כילה אמאיל 29סמ

עולם

​כלר-8 16-20ס כלר-7 25ס כלר-6 32ס

עולם

​כלר-9     21סמ

עולם

​כלר-9א  13סמ כלר-9ב 11ס

עולם

​כלר-9ג    18סמ

עולם

​כלר-10    11סמ

עולם

כלר-11    18סמ

עולם

מגשי נירוסטה שונים

עולם

​כאנ-37

עולם

​ערכת ניתוח צפרדעים

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד