גביעי נחושת גדולים

עולם

​גנח-1  29סמ

עולם

​גנח-2  48סמ

עולם

​גנח-3  21סמ

עולם

עולם

​גנח-4א  66סמ

עולם

​גנח-4ב   81סמ

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד