מתקנים מוסדיים לחדרי רחצה ....

עולם

​מוס-1א מתקן נייר ניגוב

עולם

​מוס-1ב מתקן נייר ניגוב

עולם

​מוס-1ג מתקן לניירות ניגוב

עולם

​מוס-2ב מתקן לסבון  מוס-2א

עולם

​מוס-2ג מתקן לסבון 

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד