מתקנים מוסדיים לחדרי רחצה ....

עולם

​מוס-1א מתקן נייר ניגוב

עולם

​מוס-1ב מתקן נייר ניגוב

עולם

​מוס-1ג מתקן לניירות ניגוב

עולם

​מוס-1ד מתקן ניירות ניגוב

עולם

​מוס-1ד

עולם

​מוס-1ה מתקן נייר ניגוב

עולם

​מוס-2ב מתקן לסבון  מוס-2א

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד