שקי דואר ותיקי דוורים

עולם

תיק גב רשות הדואר תיק דוור

עולם

דוא-16 עגלת דואר

עולם

עולם

דוא-1 תיק חלוקת עיתון הארץ

עולם

דוא-2שק דואר לבן 65/110

עולם

דוא-4שק דואר ענק 170/110

עולם

עולם

דוא-3 שק שני צדדים 80/110

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד